برچسب

منظم نبودن لوازم کار

25 اشتباه رایج در فروشندگی (منظم نبودن لوازم کار)

دقت کنید وسایل کیف شما مرتب و منظم باشد. کسب-رضایت-از-مشتریان فکر می کنید که اگر در کیف دستی شما باز شود و دفعتا انواع و اقسام ابزار و لوازم و وسایل از کیف بیرون بریزد مشتری راجع به شما چه قضاوتی خواهد کرد؟ زمانی که کیف شما در مقابل مشتری باز می شود باید نشانگر...
Read More