برچسب

معایب تبلیغات در اینترنت

معایب تبلیغات در اینترنت

همان طور که تبلیغات اینترنتی دارای مزایایی است و ما این مزایا را در مزایای تبلیغات در اینترنت توضیح دادیم، تبلیغات اینترنتی دارای معایبی است که قصد داریم در این مقاله به توضیح مختصر این معایب بپردازیم. 1) مشکلات اندازه گیری با توجه به تازگی ظهور این رسانه، معیار های دقیق و جهانی، از اثر...
Read More