برچسب

مشخات و ویژگی های مخاطبان

نحوه تاثیر تبلیغات بر ذهن مخاطب ها 1

تبلیغات در هر بستر رسانه ای ترکیب متفاوتی دارد و مصرف کنندگان را به شکل های متفاوتی درگیر میکند. دیجیتالی شدن منجر به تغییر در عادت های رسانه ای مصرف کنندگان شده است. از این رو باید درک عمیق تری از تبلیغات در سیستم های مختلف رسانه ای و پیامد ها و میزان تاثیر آن...
Read More

معایب تبلیغات در اینترنت

همان طور که تبلیغات اینترنتی دارای مزایایی است و ما این مزایا را در مزایای تبلیغات در اینترنت توضیح دادیم، تبلیغات اینترنتی دارای معایبی است که قصد داریم در این مقاله به توضیح مختصر این معایب بپردازیم. 1) مشکلات اندازه گیری با توجه به تازگی ظهور این رسانه، معیار های دقیق و جهانی، از اثر...
Read More