برچسب

مشتری مهربان

مشتریان تلفنی و تشخیص نوع شخصیت مشتری(بخش 3)

تشخیص نوع شخصیت مشتری ممکن است از پشت تلفن مشکل تر از تماس رو در رو باشد. ولی در نهایت کلیدهایی وجود دارند که می توانید به منظور شناسایی شخصیت آن ها را به کار بگیرید. البته این امر کمک می کند نوع شخصیت خود را نیز بشناسید. این دانش به شما اجازه می دهد...
Read More