برچسب

مسئولیت اجتماعی

ارزش کسب‌وکارهای آزاد و تجاری نسبت به نهادهای خیریه

چیزی که می‌تواند در دراز مدت به نفع همه باشد، راه‌اندازی یک تجارت خوب است؛ چیزی که ارکان مولد آن و سرمایه‌های آن، همین افرادی هستند که نیازمند یاری‌رسانی هستند.
Read More

پنج نگرش مخاطب به تبلیغات : برای تبلیغاتمان کدام را در نظر بگیریم؟

پژوهش‌های مختلفی راجع به عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات انجام شده است؛ که از بررسی کلی عوامل دخیل در این موضوع، پنج نگرش و زاویه دید مفهومی افراد به تبلیغات را در آن بررسی می‌کنیم. این پنج عامل عبارت از باورهای اقتصادی در تبلیغات، مزایای اجتماعی در تبلیغات، باورهای اخلاقی در تبلیغات، باورهای...
Read More