برچسب

مذاکره ی فروش

25 اشتباه رایج در فروشندگی (درک نکردن احساس مشتری)

احساس مشتری را درک کنید خود را جای مشتری بگذارید _ با چنین شرایطی است که در می یابید چگونه در بازاریابی موثر عمل کنید. شریک شدن در احساس مشتری با آنچه که اغلب بازاریابها به آن شناخت مشتری می گویند، فرق فاحشی دارد. بین بازاریابها حرفی رایج است که می گویند: ((واقعیت این است...
Read More