برچسب

مخاطب تبلیغات

نحوه تاثیر تبلیغات بر ذهن مخاطب ها 1

تبلیغات در هر بستر رسانه ای ترکیب متفاوتی دارد و مصرف کنندگان را به شکل های متفاوتی درگیر میکند. دیجیتالی شدن منجر به تغییر در عادت های رسانه ای مصرف کنندگان شده است. از این رو باید درک عمیق تری از تبلیغات در سیستم های مختلف رسانه ای و پیامد ها و میزان تاثیر آن...
Read More

چطور یک تبلیغات موفق داشته باشیم

تبلیغات یکی از مهم ترین روش های رونق کسب و کارها است اما هزینه های نسبتا بالایی هم دارد که در صورت موفق شدن میتواند چندین برابر این هزینه را برگرداند اما چطور می شود مطمئن شد که تبلیغ موثر واقع شده و مخاطبین را جذب میکند؟ وقتی در مورد تبلیغات صحبت می شود موارد...
Read More

پنج نگرش مخاطب به تبلیغات : برای تبلیغاتمان کدام را در نظر بگیریم؟

پژوهش‌های مختلفی راجع به عوامل مؤثر بر نگرش افراد به تبلیغات انجام شده است؛ که از بررسی کلی عوامل دخیل در این موضوع، پنج نگرش و زاویه دید مفهومی افراد به تبلیغات را در آن بررسی می‌کنیم. این پنج عامل عبارت از باورهای اقتصادی در تبلیغات، مزایای اجتماعی در تبلیغات، باورهای اخلاقی در تبلیغات، باورهای...
Read More