برچسب

قرار ملاقات

قرار ملاقات گذاشتن با مشتری

قرار ملاقات گذاشتن با مشتری قرار ملاقات گذاشتن با مشتری امری حیاتی است. یک ضرب المثل قدیمی در میان فروشندگان هست که می گوید «هیچکس از شرکت نمی خرد بلکه از فرد می خرد.» می توان درباره این ضرب المثل اینگونه بحث کرد که بزرگی و شهرت یک شرکت اغلب منجر به فروش می شود....
Read More