برچسب

فن بیان

چگونه اضطراب را کاهش دهیم؟

دلشوره نه تنها قبل از سخنرانی و در آغاز آن، بلکه در مدت سخنرانی نیز می تواند سخنور را آزار دهد. اوج این دلشوره هنگام ظاهر شدن در برابر جمع، قرار گرفتن در محل سخنرانی و آغاز سخن، بروز پیدا می کند. تظاهرات و نشانه های ترس قبل از سخنرانی به صورت طفره رفتن ودفع...
Read More

دستیابی به افکار دیگران با زبان بدن

زبان بدن یا Body language یکی از اجزای مهم ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره جایگاه بسیار پر رنگی دارد. مهم ترین هدف یادگیری زبان بدن، دستیابی به افکار دیگران از طریق تعبیر حرکات بدن است. زبان بدن به انواع شکل های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می کند که یک...
Read More