برچسب

فنون مذاکره

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 3)

خواستن برای باور کردن مردم آن چه را به آن ها گفته می شود باور می کنند، اگر به طوری ذهنی بخواهند آن را باور کنند. اصل دروغ بزرگ بر این مبنا استوار است. اگر کسی بخواهد باور کند که گرفتن یک خط تلفن برای خودرو، نشانگر کوشش و پشتکار او به رییسش، حتی فراتر...
Read More

دستیابی به افکار دیگران با زبان بدن

زبان بدن یا Body language یکی از اجزای مهم ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره جایگاه بسیار پر رنگی دارد. مهم ترین هدف یادگیری زبان بدن، دستیابی به افکار دیگران از طریق تعبیر حرکات بدن است. زبان بدن به انواع شکل های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می کند که یک...
Read More