برچسب

فناوری

تحول دیجیتالی

مقدمه همانطور که می دانید در حال حاضر در دوره ای زندگی می کنیم که به آن عصر دیجیتال می گویند. البته با وجود پیشرفت روز به روز فناوری های دیجیتال ممکن است ما هنوز در ابتدای این عصر باشیم و در آینده شاهد تغییرات بسیار زیاد در روش و سبک زندگی انسان ها به...
Read More

نحوۀ شکست‌ برندهای حوزۀ فناوری و اینترنت؛ یک چیز را نباید از قلم انداخت…

شکست برندهای اینترنتی اکنون دیگر به یک روال معمول تبدیل شده است. چنین مواردی حاصل نفوذ دیرپا و سیل‌آسای «دات‌کام» است که در آغاز این هزاره رخ نموده است به بیان دیگر افزودن یک دات‌کام به انتهای نام یک برند را می‌توان سریع‌ترین راه برای کاستن از ارزش‌های آن دانست، اما از سوی دیگر چشم‌پوشی...
Read More