برچسب

طبقه بندی تبلیغات

انواع طبقه بندی تبلیغات

تبلیغات با مقاصد گوناگونی انجام می شود و می تواند در خدمت تبلیغ کنندگان مختلفی قرار گیرد. هر کسی از فردی که یک آگهی نیازمندیها را در روزنامه محلی جایگذاری می کند تا سرمایه گذار بزرگی که از شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای ترویج و فروش کالای خود به سوی میلیونها مصرف کننده استفاده...
Read More