برچسب

شروع مذاکره ی موفق

جزئیات شروع مذاکره ی موفق (بخش 1)

بعد از این که روش شروع مذاکره انتخاب شد، سایر جزئیات مهم دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. این جزئیات عبارتند از: 1 – تنظیم قرار ملاقات و حضور به موقع 2 – زمان نزدیک شدن به مشتری 3 – نشان دادن کارت ویزیت 4 – جلوگیری از خروج زود هنگام 5 – عذر خواهی...
Read More

چگونه در شروع مذاکره طرف مقابل را ضربه فنی کنیم

سرانجام پرده بالا می رود. مشتری روبه روی شما نشسته اند. شما باید شروع کنید. اشتباه نکنید، شروع مذاکره بسیار مهم است. مطالعات بی شمار ظرف سال های گذشته نشان داده اند که فروش در دقایق اول مذاکره پیروز می شود یا شکست می خورد. یعنی در مرحله ی شروع مذاکره. اهداف در مرحله ی...
Read More