برچسب

شخصیت مشتری

درک شخصیت خریدار

درک شخصیت خریدار به شما کمک می کند تا متوجه موارد زیر شوید: چگونه به خریداری خاص نزدیک شوید. واکنش خریدار به محصول یا خدمات شما چه خواهد بود. خریدار به راستی در جستجوی چیست. شامل هر گونه دستور جلسه پنهان. خریدار مستعد در هنگام ارائه ی کالا یا خدمات شما چه اعتراضاتی می کند....
Read More

تطبیق شخصیت فروشنده و مشتری

ارجاع فوق العاده سریع فروشنده: تطبیق شخصیت فروشنده و مشتری 1.فروشنده با انرژی الف) اگر شما با انرژی باشید و مشتری مطمئن، عناصر مشتری و شما عبارتند از: پر انرژی بودن پر تکاپو بودن نگران نبودن در مورد جزئیات ب) اگر شما با انرژی باشید و مشتری مهربان، عناصر مشترک شماعبارت اند از: مردم دوست...
Read More

مشتریان تلفنی و تشخیص نوع شخصیت مشتری(بخش 3)

تشخیص نوع شخصیت مشتری ممکن است از پشت تلفن مشکل تر از تماس رو در رو باشد. ولی در نهایت کلیدهایی وجود دارند که می توانید به منظور شناسایی شخصیت آن ها را به کار بگیرید. البته این امر کمک می کند نوع شخصیت خود را نیز بشناسید. این دانش به شما اجازه می دهد...
Read More

مشتریان تلفنی و تشخیص نوع شخصیت آنها (بخش 2)

مشتری با انرژی واژه های کلیدی مورد استفاده برای توصیف این نوع مشتریان عبارتند از: پر شور، متفاوت، خودرأی ، مثبت، دراماتیک، سودمحور، شادمان، سرشناس، نوگرا، ارجاع دهنده، مشارکت جو، پرهیجان، مبتکر اگر کم انرژی باشید مشتری پر انرژی به شما در رسیدن به سطح انرژی بالا کمک می کند. زیرا مبتلا به خوش بینی،...
Read More

مشتری تلفنی و تشخیص نوع شخصیت آنها (بخش 1)

تشخیص نوع شخصیت مشتری ممکن است در مکالمه تلفنی مشکل تر از تماس رو در رو باشد. ولی در نهایت کلیدهایی وجود دارند که می توانید به منظور شناسایی شخصیت آنها را به کار بگیرید. وقتی شما برخی از مشاهدات را تجزیه و تحلیل کنید قادر خواهید شد با یک مکالمه و حتی بدون رو...
Read More

ارزش ویژۀ برند، شخصیت برند و وفاداری مصرف‌کننده به برند سبز بر تبلیغات دهان به دهان

امروزه سرمایه‌گذاری بر روابط مصرف‌کننده با برند به موضوع بسیار مهمی برای بسیاری از شرکت‌هایی که به دنبال بقا و کسب سود مستمر از طریق مشتری هستند، تبدیل شده است. این به دلیل آن است که رابطۀ قوی و مناسب مصرف‌کننده با برند باعث ایجاد مزیت‌هایی برای شرکت دارنده برند می‌شود که از جمله می‌توان...
Read More