برچسب

سوال مدیا مارکتینگ

سوشال مدیا مارکتینگ چیست؟

سوشال(سوشیال) مدیا اصطلاح استفاده از فناوری های مبتنی بر وب، تلفن همراه و ارتباطاتی که به گفتگو تعامل داده می شود گفته می شود. حال باید بگوییم که سوشیال مدیا مارکتینگ چیست؟  سوشیال مدیا مارکتینگ یا بازاریابی رسانه های اجتماعی، یک بخش از بازاریابی اینترنتی است که اگر از آن به درستی استفاده کنید، به...
Read More