برچسب

سناریو نویسی ویدیو تبلیغاتی

چگونه یک سناریو برای یک ویدئوی تبلیغاتی بنویسید.

اگر محصول یا سرویسی دارید که می‌خواهید به مردم بگویید، می‌توانید یک ویدئو تبلیغاتی درست کنید، و قبل از ساخت ویدئو، می‌خواهید یک توضیح، یا سناریو را بنویسید تا به شما کمک کند تا قبل از نوشتن متن واقعی فیلمبرداری، ایده‌های خود را متمرکز کنید. این سناریو به عنوان یک طرح کلی عمل می‌کند که...
Read More