برچسب

روش های مختلف فروشندگی

25 اشتباه رایج در فروشندگی (نپرداختن با تمام وجود به کار)

با تمام وجود به کار خود بپردازید همانطور که تمام فکر و ذکر خود را متوجه کسب درآمد بیشتر می کنید به همان میزان نیز باید به مساله فروش و بازاریابی بیندیشید. برای اندیشیدن به این مساله حتی 15 ساعت در روز نیز کافی نیست بلکه تمام روز های سال بدون وقفه باید به مساله...
Read More