برچسب

رهبرسازمانی

چگونه یک مدیر تاثیرگذار باشید

مهم نیست که در کجای کار خود هستید ، برای شروع یا ادامه مهارت های رهبری خود ، هیچ وقت زود یا دیر نیست. رهبری اغلب به عنوان مجموعه مهارتهایی توصیف می شود که می تواند تقویت و آموزش یابد. در اینجا هشت نکته برای رهبر مؤثر وجود دارد: یاد بگیرید که مثل یک رهبر...
Read More

تبدیل شدن به یک رهبر سازمانی

رهبری کردن یکی از ضروری‌ترین وظایف و کارکردهای یک مدیر به‌شمار می‌آید که...
Read More