برچسب

رفتارمصرف کننده

رفتار مصرف‌کننده چیست؟

رفتار مصرف‌کننده فعالیت‌هایی هستند، که در آنها افراد درگیر استفاده واقعی یا بالقوه از اقلام مختلف بازار که شامل محصولات خدمات ایده‌ها و محیط دانشگاه‌ها می‌شود، هستند. فعالیت‌های فیزیکی احساسی و ذهنی‌ای که افراد هنگام انتخاب خرید استفاده و دور انداختن کالاها و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های خود درگیر آنها هستند. رفتار...
Read More