برچسب

درشروع مذاکره پیروز شوید

چگونه در شروع مذاکره طرف مقابل را ضربه فنی کنیم

سرانجام پرده بالا می رود. مشتری روبه روی شما نشسته اند. شما باید شروع کنید. اشتباه نکنید، شروع مذاکره بسیار مهم است. مطالعات بی شمار ظرف سال های گذشته نشان داده اند که فروش در دقایق اول مذاکره پیروز می شود یا شکست می خورد. یعنی در مرحله ی شروع مذاکره. اهداف در مرحله ی...
Read More