برچسب

تکنیک های فروش

بیست و یک اصل برای تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد کار سختی است. فروشندگان پرقدرت و مصمم، قرارداد تنظیم می کنند. فروشندگان ضعیف و بی اراده کارشان به بن بست کشیده می شود. در تمام پیشنهادهای فروشتان، یا شما قراردادی تنظیم می کنید و یا مشتری شما را به بن بست خواهد کشید. همه می دانیم که سه عامل فروش شامل ارزش، سرعت...
Read More

تکنیک های فروش حرفه ای بخش 2

تکنیک-فروش-حرفه‌ای به سختی می توان یک مدیر عامل یافت که زمانی را صرف فعالیت های فروشندگی نکرده باشد و یا هم اکنون بخش مهمی از وقت خود را به فروش اختصاص ندهد. در واقع، در دوران تولید انبوه، که فروش معنی توزیع انبوه می دهد، به دلایل زیر اهمیت فروش توسط سطوح بالای سازمانی، به...
Read More