برچسب

تبلیغات منفی

تاثیر تبلیغات گمراه کننده و غیر مسئولانه بر فروش

تبلیغات گمراه کننده به تبلیغاتی اطلاق می شود که اطلاعات نادرست و غیر واقعی را به مخاطب عرضه کند، یا عمدا مصرف کنندگان را در مورد ارزیابی کالا منحرف نماید. گمراهی هنگامی اتفاق می افتد که مصرف کنندگان به علت مواجه شدن با تبلیغات، عقاید غلطی در خصوص محصول، مزایا و جنبه های مختلف آن...
Read More