برچسب

تبلیغات دیداری

نقش تصویر در تبلیغات ؛ متقاعدسازی دیداری (Visual Persuasion)

یکی از هدف‌های عمده برای به‌کارگیری تصویر در فعالیت‌های تبلیغاتی، ایجاد واکنش یا به تعبیر روان‌شناختی آن برانگیختن پاسخ در میان مخاطبان است. آنچه هدف تصاویر تبلیغاتی است تنها مجذوب کردن مخاطبان نیست؛ بلکه ایجاد رفتاری است که انتظار می‌رود در محل موقعیت دیگری مانند فروشگاه یا در پای صندوق رأی به وقوع بپیوندد. تصاویر...
Read More