برچسب

برچسب

برچسب ها خلاقیتی خیره کننده در دنیای تجارت

 برچسب ها می توانند به راحتی در یک خیابان شلوغ توجه مردم را جلب کنند . مشتریان تمایل دارند به طور مستقیم از فروشگاه های بی رنگ و لعاب به فروشگاه بعدی نگاه کنند و به دنبال عناصری هیجان انگیز در آن باشند ، به دنبال نقاشی های روشن و پررنگ پنجره و شعارهای جذاب...
Read More