برچسب

برند چیست

برند چیست؟

قرن ها است که برند سازی به عنوان ابزاری برای ایجاد تمایز میان کالا های یک تولید کننده از تولیدکنندگان دیگر مطرح است. در واقع واژه ی برند از واژه ای در زبان اسکاندیناوی قدیم تحت عنوان ((Brander)) (به معنای داغ کردن یا سوزاندن) ریشه می گیرد. در آن زمان دامداران برای متمایز ساختن حیوانات...
Read More