برچسب

با دقت به حرف های مشتری گوش بدهید

25 اشتباه رایج در فروشندگی (گوش ندادن به حرف های مشتری)

با دقت به حرف های مشتری گوش بدهید Feedback concept. Hands leaving positive feedback. Vector illustration شاید بتوان گفت ساده ترین راه تمایز بین یک فروشنده موفق با یک فروشنده نا موفق در طریق برخورد آنها با مشتری است. آیا یک فروشنده باید متکلم وحده باشد و اجازه ندهد مشتری کلامی حرف بزند؟ اگر چنین...
Read More