برچسب

بازی آفرینی

کاربرد بازی‌وارسازی (Gamification) در محل کار، امور دیجیتالی و بازاریابی

بازی‌آفرینی، بازی‌سازی یا بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) استفاده از المان‌ها و تفکرات بازی‌گونه است در زمینه‌هایی که ماهیت بازی ندارند.
Read More