برچسب

بازار هدف

مزایای تبلیغات در اینترنت

اینترنت رسانه ای با توان بسیار گسترده و بالاست، اما شرکت های نسبتا کمی توانسته اند از آن به شکل موفقیت آمیز بهره برداری کرده و در جهت مقاصد تبلیغ خود به کار گیرند. 1) بازار هدف یکی از مزایای اصلی شبکه ی اینترنت توانایی هدف قرار دادن گروه های بسیار مشخصی از افراد با...
Read More