برچسب

بازاریابی طبقاتی

چگونه یک جعبه خالی را میلیاردها دلار بفروشیم؟

شبکه بازاریابی طبقاتی، طرح های قلابی هرمی و کلاهبرداری ها من فروشندگان متقلب را دوست ندارم. در این سالها چند نفر از آنها برای من کار کرده اند. بی درنگ، پس از فهمیدن این امر، آنان را اخراج کرده ام. هر کسی برای شما دزدی کند، از شما هم دزدی خواهد کرد. همیشه معتقد بوده...
Read More