برچسب

بازاریابی صحیح و کار آمد.

اهداف و استراتژی های بازاریابی

اهداف بازاریابی چیست؟ اهداف مواردی هستند که ما می خواهیم به آنها دست یابیم، استراتژی ها چگونگی رسیدن به آن اهداف هستند. یک هدف بازاریابی به تعادل بین محصولات و بازارهایشان مربوط می شود و می گوید چه محصولاتی را می خواهیم در چه بازار هایی به فروش برسانیم. استراتژی های بازاریابی، ابزار های دستیابی...
Read More