برچسب

اهداف فروشندگان

اهداف فروشنده حرفه ای بخش 2

عرضه ی کمک های فنی به مشتریان در فروش کالا های صنعتی اغلب لازم است مهندسان به مشتریان کمک های فنی عرضه کنند. ((جیم پرکنیز)) یک فروشنده ی چسب صنعتی، به منظور رفع نیاز های فنی مشتریان خود در زمینه ی چسب باید دائما محصول ها یا فرآیند های مخصوصی را توصیه و به کار...
Read More