برچسب

اهداف بازاریابی

اهداف فروشنده حرفه ای بخش 1

افرادی که نیرو های فروش یک شرکت را تشکیل می دهند، در مقابل پرداختی که به آن ها می شود طیف وسیعی از وظایف را انجام می دهند. اکنون با توجه به آن چه فروشندگان مختلف ممکن است انجام دهند شغل های فروشندگی را تقسیم بندی می کنیم. این وظایف بدون در نظر گرفتن ترتیب...
Read More

اهداف و استراتژی های بازاریابی

اهداف بازاریابی چیست؟ اهداف مواردی هستند که ما می خواهیم به آنها دست یابیم، استراتژی ها چگونگی رسیدن به آن اهداف هستند. یک هدف بازاریابی به تعادل بین محصولات و بازارهایشان مربوط می شود و می گوید چه محصولاتی را می خواهیم در چه بازار هایی به فروش برسانیم. استراتژی های بازاریابی، ابزار های دستیابی...
Read More

چگونه برنامه ی بازاریابی بنویسیم؟

برنامه ریزی یکی از مهم ترین نقش های مدیریت است. برنامه کسب و کار شرکت باعث تداوم کسب و کار می شود. برنامه ی بازاریابی شرکت، یک ورودی کلیدی به برنامه ی کسب و کار است. این برنامه باید خوش آتیه ترین فرصت های کسب و کار را برای شرکت، شناسایی و طرح کلی چگونگی...
Read More