برچسب

اقتصاد جهانی

چشم‌انداز اقتصاد جهانی در طول دوره COVID۱۹: دنیایی تغییر یافته

کروناویروس بیماری همه گیر در سطح جهانی است که با سرعتی هشدار دهنده گسترش پیدا کرده‌است، میلیون ها نفر را مبتلا و فعالیت اقتصادی را به حالت تعطیل درآورده است . بسیاری کشورها محدودیت‌های شدیدی را برای توقف پخش این ویروس اعمال کرده‌اند. همانطور که سلامت و تلفات انسانی رشد می‌کند، خسارت اقتصادی هم بیشتر...
Read More