برچسب

اطلاعات

مهم ترین اطلاعات تبلیغاتی سال 2020 (5)

در مقاله قبلی چند مورد را بررسی کردیم و با قسمت آخر مهم ترین اطلاعات تبلیغاتی سال 2020 در خدمت شما هستیم مهمترین اطلاعات مرتبط با ایمیل مارکتینگ بازاریابان پست الکترونیکی در انگلستان یک بازگشت متوسط به سرمایه‌گذاری ۳۸۰۰ درصد را گزارش کرده‌اند. این بدان معنی است که برای هر دلار سرمایه‌گذاری، میانگین برگشت ۳۸...
Read More

هوش مصنوعی در تبلیغات

آیا هوش مصنوعی این است که فکر بشری را در کامپیوتر قراردهند ؟ برخی از محققان گفتند که...
Read More