برچسب

اصول پیشنهاد

هنر متقاعد کردن افراد (بخش 2)

اصول پیشنهاد دادن برای وادار کردن افراد به انجام کاری، دو روش وجود دارد. روش اول پیشنهاد و روش دوم استدلال منطقی است. بعضی از روانشناسان بر این نکته تاکید می کنند که بسیاری از مردم ابدا استدلال نمی کنند و رفتار آن ها عملا نتیجه ی تقلید، عادت و یا پیشنهاد است. بسیاری از...
Read More