برچسب

اشتباهات رایج در فرشندگی

25 اشتباه فروشندگی(همیشه به روز باشید)

دانایی توانایی است. اکثر بازاریاب ها بخاطر جواب منفی مشتری یا عدم موفقیت خود موضوع سفارش مشتری و انجام کار را منتفی می دانند در حالیکه در بازرگانی بندرت کاری خاتمه یافته یا به بن بست رسیده تلقی می شود.حقیقت ناخوشایند این است که در بازرگانی نباید تنها توقع داشت مشتری صرفا دنبال خرید کالا...
Read More

25 اشتباه رایج در فروشندگی (نپرداختن با تمام وجود به کار)

با تمام وجود به کار خود بپردازید همانطور که تمام فکر و ذکر خود را متوجه کسب درآمد بیشتر می کنید به همان میزان نیز باید به مساله فروش و بازاریابی بیندیشید. برای اندیشیدن به این مساله حتی 15 ساعت در روز نیز کافی نیست بلکه تمام روز های سال بدون وقفه باید به مساله...
Read More