برچسب

استراتژی اینترنتی

ساختارهای بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

بازاریابی به عنوان یک فعالیت مدیریتی و انضباطی علمی، موضوع تغییرات اساسی در طول بیست سال گذشته بوده است. بسیاری از محققان و شاغلین موافقند که برخی از اصول بازاریابی قدیمی کمرنگ شده‌اند در حالی که روش‌های بازاریابی انبوه که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ مشهور بوده‌اند تأثیر گذشته را ندارند. گسترش رسانه‌ها، جهانی شدن...
Read More