برچسب

ارزش ویژه ی برند

منابع ایجاد ارزش ویژه ی برند

چه عواملی به شکل گیری ارزش ویژه ی برند منجر می شوند؟ بازاریابان چگونه می توانند این ارزش را ایجاد کنند؟ ارزش ویژه ی برند از دیدگاه مشتری زمانی رخ می دهدکه مصرف کننده به سطح بالایی از آگاهی و آشنایی با برند دست یافته باشد و تداعیات قدرتمند، مطلوب و منحصر به فردی را...
Read More

بررسی ارزش ویژۀ برند

امروزه بسیاری از سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که یکی از باارزش ترین دارایی‌هایشان...
Read More